Кадастрални дейности

Лицензираните геодезисти в нашия сайт имат богат опит в изработването на кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР). Разполагаме с необходимите сертификати за правоспособност от Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК). Услугите и кадастралните дейности, които Ви предлагаме се отличават с бърз темп на изработване от наша страна и даване на най-изгодната цена за Вас.

Заснемане и отразяване в кадастралната карта/кадастрален план на нова (ненанесена) сграда

Необходими документи: Копия от одобрен проект по част Архитектура, разрешително за строеж, Акт 15 или удостоверение по чл. 181 от ЗУТ за груб строеж

ЗАЯВЕТЕ ЦЕНА

Отразяване в Кадастъра на СОС (самостоятелен обект в сграда) – апартамент, ателие, гараж, магазин

Необходими документи: Копия от документ за собственост и одобрен инвестиционен проект по част Архитектура/Конструкции

ЗАЯВЕТЕ ЦЕНА

Отразяване в Кадастъра на имот (при делба, съгласуване промяна на ПУП)

Необходими документи: Копия от документ за собственост (договор за доброволна делба) и скица на имота

ЗАЯВЕТЕ ЦЕНА

Издаване на удостоверение за идентичност

Този документ е един от най-изискуемите от страна на Службата по геодезия и кадастър в София. Когато служителите не могат да идентифицират къде се намира Вашия апартамент,магазин или сграда между кадастралната карта и документа за собственост, то те по законов ред изискват от Вас да се снабдите с удостоверение за идентичност. Ние го изготвяме експресно – в рамките на 1 ден! В него се уточняват и верифициран данните от нотариалния акт и данните от кадастралната карта.

Необхдоими документи: Нотариален акт и точен адрес (етаж)
Цена 80 лв.

 Забележки:

1) Цените са ориентировъчни и информативни. Според поставеното задание от Вас, степента на сложност и броят на обектите, цената може да варира нагоре или надолу.

2) Стандартните срокове за изпълнение на проектите са в рамките между 3 и 5 дни

4.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ива Никодимова
Ива Никодимова
3 years ago

За колко време ше извършите заснимане с вашите уреди на една къшта която не е нанесена? За квартал в перник. дайте ми и цена

Слави Божинов
Слави Божинов
3 years ago

Здравейте.Каква е цената на трасиране на имотни граници на земеделска земя с индетификатор 68134.4170.6. Благодаря предварително. 0882 60 22 89 Слави Божинов