Трасиране имоти| Забиване на колчета | Определяне на имотни граници|

Трасиране на имот

Същността на трасирането е да се покажат с прецизност границите на даден имот, сграда или ограда в пространството. Това става посредством модерни геодезически инструменти – тотална станция или GNSS приемник и КВАЛИФИЦИРАН ГЕОДЕЗИСТ. По този начин ние Ви гарантираме сигурни резултати като заставаме с името си зад действията си.

Ако формата на Вашия имот е правоъгълник (в повечето случаи), то ние ще забием във всеки един от ъглите му колче и така Вие ще знаете във всеки един момент границата си.

  • Трасиране на имот

Необходими документи: документ за собственост (копие) и скица. Може да ви дадем точното местоположение на Вашия имот спрямо кадастралната карта, регулационните планове или контур на земеделска земя.

Цена: 150 лв до 4 определящи точки + 30 лв. протокол за трасиране (по избор)

Въз основа на протокола за трасиране и забитите колчета Вие може да поставите паянтова ограда.

  • Трасиране на сграда

Необходими документи: скица и проект

Цена: до 10 точки – 200 лв, за всяка следваща – 20 лв.

  • Трасиране на земеделска земя

Необходими документи: скица от поземлената комсия или от кадастъра

ЗАЯВЕТЕ ЦЕНА