Трасиране имоти

Същността на трасиране е да се покажат с прецизност границите на даден имот, сграда или ограда в пространството. Това става посредством модерни геодезически инструменти – тотална станция или GNSS приемник и КВАЛИФИЦИРАН ГЕОДЕЗИСТ, които определят с голяма точност местопложението. По този начин ние Ви гарантираме сигурни резултати като заставаме с името си зад действията си.

Ако формата на Вашия имот е правоъгълник (в повечето случаи), то ние ще забием във всеки един от ъглите му колче и така Вие ще знаете във всеки един момент границата си.


  • Трасиране на имот

Необходими документи: документ за собственост (копие) и скица. Може да ви дадем точното местоположение на Вашия имот спрямо кадастралната карта, регулационните планове или контур на земеделска земя.

Цена: 150 лв до 4 определящи точки + 30 лв. протокол за трасиране (по избор);

При повече от 4 точки – цената се договаря предварително!

Въз основа на протокола за трасиране и забитите колчета Вие може да поставите паянтова ограда.

Когато за населеното място няма одобрена кадастрална карта, трасирането се извършва въз основа на кадастрален (регулационен) план, който се поддържа от съответната община. Тогава цената е различна!


  • Трасиране на сграда

Необходими документи: скица и проект

Цена: до 10 точки – 200 лв, за всяка следваща – 20 лв.


  • Трасиране на земеделска земя

Необходими документи: скица от поземлената комсия или от кадастъра

ЗАЯВЕТЕ ЦЕНА

ЗАБЕЛЕЖКА:

При ценообразуването трябва да сте наясно, че влияят следните фактори – достъпност до имота, сложност на изпълнение, срок на изпълнение, квавлификация и качество на геодезиста, модерна и точна апаратура с която да бъде осъществена поставената от Вас задача.