Трасиране имоти

  • Трасиране на имот

Необходими документи: документ за собственост (копие) и скица

Цена: 200 лв. до 10 точки, но не по-малко от 200 лв. За всяка следваща точка – 20 лв.

  • Трасиране на сграда

Необходими документи: скица и проект

Цена: до 10 точки – 200 лв, за всяка следваща – 20 лв.

  • Трасиране на ограда

Необходими документи: скица

Цена: до 10 точки – 120 лв, за всяка следваща – 20 лв.