Комбинирани скици

Комбинираните скици се ползват за визуализация на конкретен имот спрямо регулационен план и кадастрална карта, за да се установи дали има разминаване. Това е необходим документ пред общинските служби и в частност главният архитект на общината, преди да бъде издадена виза за проектиране.

Предлагаме Ви изработване на комбинирана скица (съдържаща актуална информация относно кадастралната карта и регулационния план) в рамките на 2 работни дни на регулярна цена.

По желание на клиента може да дойдем и да заснемем реално изпълнената граница по Вашия имот и да я включим в скицата. Така ще имате най-реална представа дали има разминаване и с колко е то.