За нас

Професионалистите, които работим в сайта geouslugi.com сме дипломирани инженери-геодезисти от УАСГ-гр.София. Имаме опит и познания в областта на Кадастъра, изработването на ПУП и ВП, геодезическо обезпечаване на строителни обекти и изработване на съпътстващата екзекутивна документация – чертежи и актове към Наредба №6.

За да постигнем високи резултати и продуктивност ние ползваме съвремена геодезическа апаратура, съчетана с модерни и високопроизводителни компютри и програми.

Като специалисти на свободна практика ние предлагаме на най-оптималната цена за вашите нужди, съобразена с време и обем.