Заснемане на растителност

Заснемане на растителност е стандартна геодезическа процедура, която се изисква при два случая, от общнската администрация – при изменение на ПУП (подробен устройствен план) или при инвестиционни намерения върху имота – например поставяне на преместваем обект или друг вид строителство.

Самата процедура по заснемане на растителност обхваща всички дървета с диаметър (дебелина на ствола, стъблото) над 5 см. Това става посредством геодезически инструменти, които гарантират достатъчно висока точност и надежност при заснемането, така че да е максимално близко до реалното положение.

Следващата стъпка е съгласуване на чертежа, който ще изготвим с ландшафтен архитект. Това включва изброяване и номерация на дърветата както и наименованието му по видове. Извършва се и фитосанитарна оценка на същесвуваща растителност.

За повече информация относно изиксванията на Столична община по съответната процедура тук

ЗАЯВЕТЕ ЦЕНА

дървета за геодезическо заснемане на растителност

геодезическо заснемане на дървесна растителност
На долната снимка виждате част от готовата скица, която ще получите. На нея са отразени и номерирани дърветата в рамките на поземления имот. Скицата отговаря на всички изисквания към Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments