Заснемане на растителност

Заснемане на растителност е стандартна геодезическа процедура, която се изисква при два случая, от общнската администрация – при изменение на ПУП (подробен устройствен план) или при инвестиционни намерения върху имота – например поставяне на преместваем обект.

Самото процедура по заснемане на растителност обхваща всички дървета с диаметър (дебелина на ствола, стъблото) над 5 см. Това става посредством геодезически инструменти, които гарантират достатъчно висока точност и надежност при заснемането, така че да е максимално близко до реалното положение.

Следващата стъпка е съгласуване на чертежа, който ще изготвим с ландшафтен архитект. Това включва изброяване и номерация на дърветата както и наименованието му по видове. Извършва се и фитосанитарна оценка на същесвуваща растителност.

За повече информация относно изиксванията на Столична община по съответната процедура тук

ЗАЯВЕТЕ ЦЕНА

дървета за геодезическо заснемане на растителност

геодезическо заснемане на дървесна растителност

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments