Вертикално планиране

Проектът за вертикално планиране (ВП) отразява нужното изменение на терена, така че да се приспособи към изискванията на клиента.

С частта ВП се осигурява височинно решение на основните и второстепенни нива на всички сгради, съоръжения, площадки, улици, алеи, включени в генералния план на обекта.

Какво съдържа един проект ВП, част Геодезия?

  1. Работен проект
  2. Трасировъчен план
  3. Картограма на земните маси (изкопи и насипи)

Необходими документи: Архитектурен проект в цифорв модел и виза за проектиране

Предпроектно заснемане на съществуващ терен (задължително за изготвяне на картограма): цена 300 лв/1 дка, но не по-малко от 300 лв.

Работен проект без картограма: цена 350 лв.

Работен проект с картограма: цена 400 лв.

Контролно заснемане/трасиране в процеса на строителство: цена 250 лв.