За строителството

Предлагаме Ви следните услуги за Геодезия в Строителството:

Изчисляване на обеми при изкопно-насипни работи

Правят се минимум 2 геодезически снимки – преди започване на изкопните работи и след приключване. По желание на клиента може да се направи междинен замер, за по-точни количества. Въз основа на събраните данни се изчислява общият обем от изкопи и насипи под формата на картограма.

Необходим е координатен регистър от РГО на обекта

цена 300 лв./дка, но не по-малко от 300 лв.

Заснемане на сондажи при взривни работи

Необходим е координатен регистър от РГО на обекта

цена 250 лв./дка, но не по-малко от 250 лв.

Геодезическа (тахиметрична) снимка преди започване на проектиране при сгради и съоръжения

Заснема се съществуващото положение на терен като също така се отразяват и сгради и други характерни теренни елементи. Изготвената снимка служи като източник на информаця за архитекти, конструктури, ВиК инженери и други специалисти-проектанти.

цена 250 лв./дка, но не по-малко от 250 лв.

Протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (Акт2 и Акт2А от Наредба №3)

цена по договаряне

Трасиране на оси, фундаменти и други конструктивни елементи

Необходими са РГО на обекта, трасировъчен план или чертежи по част Конструктивна/Архитектурна

цена до 4 точки – 150 лв.

цена до 10 точки – 250 лв.

цена над 10 точки – 20 лв. на всяка точка над определената бройка

Контролно заснемане на фундаменти за достигнати проектни нива

Необходими са РГО на обекта, трасировъчен план или чертеж по част Конструктивна

цена 200 лв.

Контролно заснемане за достигнати нива – кота нула, кота било (Акт15 по ЗУТ)

цена 200 лв.

Изготвяне на екезекутивна документация

В процеса на работа и строителство се налагат промени спрямо предварително одобреният проект. Чрез чертежите и информацията, която ще изготвим за вас, тези промени ще бъдат предоставени на надзор, проектанти и други лица.

цена по договаряне

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments