Комбинирана скица за пълна или частична идентичност

Комбинирана скица се използва за визуализация на конкретен имот спрямо актуален регулационен план и кадастрална карта, за да се установи дали има разминаване в границите между плановете. Това е необходим документ пред общинските служби и в частност главният архитект на общината, преди да бъде издадена виза за проектиране. Точното наименование на услугата е Комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16 от ЗКИР
Предлагаме Ви изработване на комбинирана скица (съдържаща актуална информация относно кадастралната карта и регулационния план) в рамките на 2 работни дни на регулярна цена.По желание на клиента може да дойдем и да заснемем реално изпълнената граница по Вашия имот и да я включим в скицата. Така ще имате най-реална представа дали има разминаване и с колко е то.
Понякога, при съдебни спорове може да се наложи в комбинираната скица да бъдат включени и архвини регулационни/кадастрални планове от минали години, за да се проследи как са се променяли границите.
ЗАЯВЕТЕ ЦЕНА