Кадастрални дейности

Специалистите в нашия сайт имат богат опит в изработването на кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР). Разполагаме с необходимите сертификати за правоспособност от Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК). Услугите и кадастралните дейности, които Ви предлагаме се отличават с бърз темп на изработване от наша страна и даване на най-изгодната цена за Вас.

Заснемане и отразяване в Кадастъра на нова сграда

Необходими документи: Копия от одобрен проект по част Архитектура, разрешително за строеж, Акт 15 или удостоверение по чл. 181 от ЗУТ за груб строеж

Цена: 300 лв

Отразяване в Кадастъра на СОС (самостоятелен обект в сграда) – апартамент, ателие, гараж, магазин

Необходими документи: Копия от документ за собственост и одобрен проект по част Архитектура

Цена 150 лв.

Отразяване в Кадастъра на имот

Необходими документи: Копия от документ за собственост и скица на имота

Цена 300 лв